Wist je Dat?

T We met 2 volle bussen naar de kerstmarkt in Brussel gingen

T  Er niemand verdwaald geraakte

T  We nu Antwerpen gaan verkennen tijdens onze Culturele Kroegentocht

T  Deze tocht vorig jaar niet kon doorgaan door de hevige sneeuwval

T  We dit jaar terug een ontbijt in het dorp organiseren

T  Deze onderdeel zal zijn van de Uylefeesten

T  Deze na 10 jaar terug in het leven worden geroepen

T  De opbrengst naar de vernieuwing van de parochiezaal zal gaan

T  We Benny Albert verwelkomen in onze bestuursploeg

T  We daarmee al 3 leraars hebben in ons corps

T  We hiermee nu wellicht de slimste Gilde zijn

T  We toch ook één van de grootste Gilde blijven

T  ….